sierpień

u

Twoja Klisza z Powstania

Technika

W sierpniu trzystu powstańczych fotoreporterów fotografowało inscenizowane sceny przenoszące w...