Silesium

u

Muzykalne mury

Technika

Technika pozwala dziś dowolnie sterować akustyką sali koncertowej: tak jak w gmachu Silesium,...