SiO2

u

Procesor rodzi się z piasku

Technika

O przyszłość przemysłu komputerowego możemy być spokojni. Krzem, którego używa się do...