skóry

u

Bezpieczne opalanie

Technika

Monitor słońca wygania pod parasol, gdy dalsze opalanie grozi oparzeniem.