SM

u

Odzyskaj swoją kartę

Technika

Na wypadek zaginęcia telefonu warto zrobić kopię karty, aby potem móc ją łatwo odtworzyć.