Sołoneczny

5

Woda na Merkurym

Człowiek

Odkrycie wody na Merkurym wywołało euforię.