sozologia

5

Czym zajmuje się sozologia?

Człowiek

To nauka, która wywodzi się z geografii i ekologii i zajmuje się opisywaniem zmian zachodzących...