śpiewające

u

Śpiewające jajko

Technika

Śpiewające jajko pomoże ugotować swoich prawdziwych kolegów na miękko lub na twardo.