społeczności pierwotne

5

Czego uczą nas Papuasi

Człowiek

Coraz mniej ze sobą rozmawiamy i nietrafnie lokujemy swoje cywilizacyjne lęki. Wspólnoty...