społeczny rygoryzm

5

Dryl kultury

Człowiek

Co myślisz o całowaniu się na ulicy, przeklinaniu w biurze i flirtowaniu na pogrzebie?...