Stanforda

u

Tania proteza

Technika

Tylko 20 dolarów kosztuje nowoczesna proteza nogi opracowana przez studentów Uniwersytetu Stanforda.