sterwoce

5

Sterowiec

Człowiek

Unosi się i opada dzięki zmianie ciśnienia gazu w balonie