superwulkan

5

Cel: Ziemia

Człowiek

Nasza planeta może oberwać na wiele różnych sposobów. Aż dziw bierze, że ludzkość jeszcze...