Światła

u

Niebezpieczne diody LED

Technika

Gdy w sygnalizatorach były żarówki - śnieg sam na nich topniał. Te z diodami śnieg zakleja...

u

Komputery odkorkują ulice

Technika

Podobno komputery potrafią sprawnie sterować ruchem w mieście. Kłopot w tym, że często...