światłowód

5

Światłowody

Człowiek

Informacje zamienione w błyski światła płyną wewnątrz rurek z dokładnie oczyszczonego szkła