sympatia

5

Dlaczego się śmiejemy?

Człowiek

Istotą śmiechu jest jego społeczne podłoże. Ludzie samotni, stroniący od towarzystwa, są...