szybowiec

5

Szybowiec

Człowiek

Lata dzięki odpowiedniemu przepływowi powietrza wokół skrzydeł, wytwarzającemu siłę nośną