tablica Mendelejewa

u

Kopernik ma pierwiastek

Technika

Odkryty niedawno pierwiastek został nazwany na cześć wielkiego astronoma Copernicium.