teoria węzłów

u

Węzeł ze światła

Technika

Po raz pierwszy naukowcom udało się zawiązać światło na supeł. Sukces ten jest osiągnięciem...