thinkgeek.com

u

Sterowany łazik

Technika

Gąsienicowy wszędołaz przeszuka biuro i dokładnie obejrzy okolicę, a obraz przekaże na ekran...