tlelefonia GSM

u

Myślące słuchawki

Technika

Słuchawki, które same zatrzymują muzykę, gdy się jej nie słucha.