tokarka

u

Tycia tokarka

Technika

Wkrótce umiejętności lepienia z plasteliny i strugania z kory zupełnie zanikną, bo oto pojawiła...