Tube

u

RCA filmuje w HD

Technika

Camcorder RCA nagrywa w HD i robi zdjęcia. Brak mu tylko ładowania przez USB.

u

Z kamery do sieci

Technika

Filmy nagrane kamerką Vado wyprodukowaną przez Creative można łatwo przesłać do internetu.