Tybet

5

Kraje, których nie ma na mapie

Człowiek

Większości trwających obecnie konfliktów zbrojnych nie wywołały istniejące państwa, lecz twory...

5

Bojkot zawsze zwycięża

Człowiek

Chiny postawiły na swoim – chciały igrzysk i je miały. Wielcy tego świata schowali głowy w...