uran

5

Uran na wojnie

Człowiek

Zubożony uran (depleted uranium – DU) to produkt uboczny przemysłu atomowego.

5

Elektrownia jądrowa

Człowiek

Światowe zasoby węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego stopniowo się wyczerpują.

u

Dlaczego Uran jest nachylony?

Technika

Astronomowie z Observatoire de Paris znaleźli odpowiedź na jedną z najbardziej tajemniczych...

u

Nowy izotop radonu

Technika

Naukowcy skupieni wokół Klausa Blauma z Instytutu Fizyki Jądrowej im. Maksa Plancka w...