V10

u

Obraz z kieszeni

Technika

Aiptek chce zaskoczyć pięćdziesięciocalowym obrazem z kieszonkowego rzutnika.