VX-5000

u

Giętka nóżka

Technika

Kamerka na giętkiej nóżce jest praktyczna, a przy tym nie jest szpetna.