warstwy

5

Grunt to bieżnia!

Człowiek

Bicie rekordów zależy od wielu czynników. W lekkiej atletyce oprócz talentu i wytrzymałości...