Weekly

u

Reklama video w gazecie

Technika

Jeśli jesienią uda się wydrukować „Entertainment Weekly” z reklamą video w środku, to gazety...