Wi-Fi

u

Jak wygląda internet?

Technika

Wi-Fi to niewidzialne fale, które rozciągają się wewnątrz naszych osiedli, mieszkań i biur. Jak...

u

Światło zamiast Wi-Fi

Technika

Niezwykle wygodnym źródłem szerokopasmowego Internetu mogą być tradycyjne diody...

u

Pico notebook

Technika

Ten mały laptop jest ultramobilny, poręczny, bo lekki, a poza tym można na nim uruchomić...

u

Drugie życie Prady

Technika

Prada sprzedaje się tak dobrze, że koncern LG, który produkuje luksusowy telefon, wypuści jego...