wiadomości

u

SMS ratuje życie

Technika

W czasie trzęsienia ziemi lepiej wysyłać SMS zamiast niepotrzebnie obciążać sieć.