Wielki wybuch

5

Jak działa wszechświat?

Człowiek

Wszechświat to największe naturalne środowisko bytowania człowieka, to nasz Dom. Dla astronomów...