Wielki Zderzacz Hadronów

u

Kolejny rekord energii wiązki

Technika

Zaledwie tydzień temu pisaliśmy o światowym rekordzie energii wiązki, osiągniętym w Wielkim...

u

Rekord energii wiązki

Technika

Po przeprowadzonej niedawno kontroli wszystkich systemów Wielki Zderzacz Hadronów (LHC) został...