workowaty

y

Gen wilka ożył w myszy

Przyroda

Gen wymarłego, a raczej wybitego przez kolonizatorów w latach 30-ch XX wieku wilka workowatego...