wykrywacza

u

Opaska prawdy

Technika

Ta opaska mierzy przepływ prądu w skórze w odpowiedzi na niewygodne pytania i na tej podstawie...