wyraz

u

Zatroskany robot

Technika

Angielski robot ma mimikę, która łudząco przypomina ludzką.