wyzwolenie

5

Kraje, których nie ma na mapie

Człowiek

Większości trwających obecnie konfliktów zbrojnych nie wywołały istniejące państwa, lecz twory...