zabazpieczenia

u

Program podrabia klucze

Technika

Podrobienie kluczy z programem informatyków z Kalifornii to błachostka.