zapory

u

Kostaryka wiatraków i tam

Technika

Prawie cała energia elektryczna zużywana w Kostaryce pochodzi ze źródeł odnawialnych.