zaspy

u

Największy pług świata

Technika

Ta maszyna, według producenta, jest największym pługiem drogowym na świecie.