zatrucie melaminą dodaną do mleka w proszku

5

Głód zysku

Człowiek

Fałszowanie jedzenia może przynieść wielkie zyski, czasem jest jedyną szansą na przetrwanie...