zegar atomowy

5

Jak działa zegar atomowy?

Człowiek

Zegar atomowy mierzy czas na podstawie szybkości przejścia elektronów między powłokami w atomie....