żegluga

u

Słoneczny masowiec

Technika

Pierwszy na świecie ekologiczny statek do przewożenia ładunków suchych został zaprezentowany w...

u

Żaglowiec-tankowiec

Technika

Żagiel na nowoczesnym statku transportowym? To nie romantyczny kaprys. To się po prostu opłaca

u

Statek towarowy bez balastu

Technika

Fizycy z Uniwersytetu Michigan pod kierownictwem Michaela Parsonsa opracowali projekt statku...