zespół nadpobudliwości psychoruchowej

5

ADHD

Człowiek

Nie każdy mały psotnik ma ADHD.