Zubożony uran

5

Uran na wojnie

Człowiek

Zubożony uran (depleted uranium – DU) to produkt uboczny przemysłu atomowego.