życie płodowe

5

Życie przed życiem

Człowiek

Jeszcze zanim się urodzimy, uczymy się brzmienia ojczystego języka i zaczynamy kształcić swoje...