żyzna_gleba

y

Latryna na sawannie

Przyroda

Na ubogich glebach Afryki powstał niezwykły ekosystem, utrzymujący stada potężnych roślinożerców...