10 najbardziej kontrowersyjnych nagród Nobla

Nie ma roku, żeby Nagrody Nobla nie wywoływały kontrowersji. W historii tych prestiżowych wyróżnień wiele z nich z czasem się zdezaktualizowało, inne nabrały siły dopiero po latach. Przedstawiamy 10 najbardziej kontrowersyjnych laureatów Nagrody Nobla!

POZNAJ 10 NAJBARDZIEJ KONTROWERSYJNYCH NAGRÓD NOBLA >>>

Nie ma roku, żeby Nagrody Nobla nie wywoływały kontrowersji. Przecież nawet wyróżnienia dla Polaków prowokowały polemiki. Dlaczego nagrodę dostał Reymont, ale nie Żeromski? Dlaczego Miłosz, nie Herbert? Po literackim Noblu dla Szymborskiej (1996) przypominano, że poetka kiedyś składała hołdy Stalinowi. Za skandal uznawano też fakt, że papież Jan Paweł II nigdy nie otrzymał pokojowego wyróżnienia, mimo jego wkładu w pojednanie między religiami.

W historii Nagród Nobla wiele kontrowersji z czasem zdezaktualizowało się (jak w przypadku „skandalu” wokół Marii Skłodowskiej-Curie), inne nabrały siły dopiero po latach. Najwięcej ma tu do powiedzenia polityka, szczególnie w kontekście pokojowych nagród. W kilku przypadkach aż burzy się krew, że wyróżnień nie odebrano. Jeśli chodzi o naukowców sprawa jest bardziej złożona, bo przecież niegdysiejsze cuda nauki często stają się przeżytkami, a odkrycia bledną.