20. urodziny Focusa i dwie dekady nauki!

Pierwsze wydanie naszego magazynu ukazało się w październiku 1995 roku. Dla naukowców
i badaczy świata, w którym żyjemy, to cała epoka. Oto nasz subiektywny przegląd najważniejszych wydarzeń naukowych, o których pisaliśmy na łamach „Focusa”!

Więcej:nauka