25 rocznica wybuchu stanu wojennego…

25 rocznica wybuchu stanu wojennego…